SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum

OM kód: 203069/033 | 5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

Intézmény logo

Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatok
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Az intézmény bemutatása:

Intézmény neve:        Gyulai Szakképzési Centrum Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola (OM: 203069)

Címe:                         5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

Típusa:                       szakképző iskola

Tanulólétszám:         (2022. október 1.-i állapot szerint) 237 tanuló

(Technikum: 129 fő, szakképző: 108 fő, lány 74 fő, fiú 163 fő)

Oktatói létszám: 19 fő (ebből részmunkaidős: 2 fő),  + óraadó: 15 fő

Technikai dolgozók: 8 fő (1fő iskolatitkár, 2 fő gazdasági ügyintéző, 3 fő takarító, 2 fő karbantartó)

Oktatói testület:

Az intézmény vezetését egy fő igazgató és egy fő igazgatóhelyettes alkotja. A középvezetés szintjét a munkaközösségek határozzák meg, melyek a következők:

közismereti

osztályfőnöki

szakmai

A nevelőtestület jelenlegi létszáma (óraadók nélkül): 19 fő, átlagéletkora 52,3 év. A magas számból adódik, hogy arányaiban sok a több éve a pályán levő, nagy tapasztalatokkal bíró kolléga, de azért vannak fiatal, lelkes és lendületes pedagógusok is. A nemek aránya 11 nő, átlag életkoruk 50,8 év, és 8 férfi, átlag életkoruk 54,1 év.

Az óraadók száma jelenleg 15 fő (egy fő nyugdíjas). Főleg a szakképzésben van szükség a foglalkoztatásukra.

Az iskola szakos ellátottsága megfelelő, a szakképzés területén oktató néhány kollégának szükséges pedagógiai végzettséget szerezni, ezek a képzések az intézmény továbbképzési tervében prioritást élveznek.

Technikai személyzet

Az intézmény működtetésében a szükséges háttérmunkát egy iskolatitkár, 2 főből álló ügyviteli dolgozó kör, és 5 fő technikai személyzet látja el. Munkájuk nem könnyű, hiszem pl. az iskola épületének állaga rossz, felújításra szorul sok helyen. Az irodai adminisztráció sem lett kevesebb az elmúlt években. Sőt néhány új feladatot is el kell látniuk pl. a távozott ügyviteli dolgozó feladatai a többiek között elosztásra kerültek. A rendszergazda is egyre nehezebben üzemelteti az elavuló informatikai hálózatot. Egy-egy dolgozó kiesését is nehéz pótolni.

Az intézmény tanulói

Az intézmény tanulóinak létszáma jelenleg 237 fő. Nagyon alacsony a helyben lakó tanulók száma, a tanulók nagy része naponta ingázik lakóhelye és az iskola között. Tanulóink 4-5 %-a kollégiumi elhelyezést kért. A bejárók magas száma megnehezíti a tanítás utáni programok szervezését, az aktív diákéletre való motiválhatóságot.

Az elmúlt években csökkenés mutatkozott a tanulói létszámban, ami a demográfiai adatok változásával magyarázható. Településünkön 15-20 év alatt az általános iskolai tanulók száma közel felére esett vissza. Hasonló adatok vannak a beiskolázási területünk településén is. Sajnos a „fogyás” ellensúlyozására tett kísérleteink következménye az lett, hogy gyengébb képességű tanulók kerültek be a rendszerbe.

Iskolánk tanulóinak túlnyomó többsége hátrányos helyzetű, közel fele arányban halmozottan hátrányos helyzetű. Az utóbbi néhány évben a legnagyobb kihívást a legfiatalabb évfolyam tanulóinak a programban való tartása jelenti, lemorzsolódásuk aránya magasabb, mint a felsőbb évfolyamokon. Fokozottan érvényes rájuk a szocializáció alacsony foka, a veszélyeztetettség, a motiválhatóság és a kiszámíthatóság hiánya, tanulók életéből hiányzik az otthoni jó minta, és hiányzik a kitartás.

Azonban a tehetséges, célorientált tanulók számára is tudunk kitörési pontokat mutatni, versenyzési, szereplési lehetőségekkel.

Tárgyi, működési feltételek

1987-1994 között épült az iskola.  A 2007-ben megvalósított tetőtér beépítése és a „tüdőszűrő állomás” átépítése révén a szakképzés feltételrendszerét magas szinten biztosítja a városban.

Az elmúlt 5 évben több olyan beruházás valósult meg, amely javított a működési feltételeken. Részben elkészült a tetőhéjazat javítása. A befejezéshez további források biztosítása szükséges. Minden tanterembe új bútorzat került. Kicseréltük a külső nyílászárókat korszerű hőszigetelt típusokra. Megújúlt a sportpálya. Jelenleg ismét alkalmassá vált órák tartására. A fényes-okos iskolai projekt keretében a helyiségeink modern, energiatakarékos világító testeket kaptak. Az új WiFi hálózat segítségével a legkisebb helyiségben is van nagy sebességű internet kapcsolat.

A szakmák tanításának tárgyi feltételei is javultak. Több 10 millió forint értékben vásárolhattunk oktató eszközöket: pl. hegesztő szimulátor, CNC forgácsoló és maró gépek, ipari robot stb.

Jelenleg az idén indított új szakmák tanításához szükséges eszközök beszerzése folyik.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az intézmény képzési struktúrája

Nappali rendszerű iskolai oktatás:

  • Középiskolai (technikumi, szakképző iskolai) nevelés-oktatás, szakképzés
  • Érettségi vizsgára történő felkészítés technikumi formában (informatika, gépészet és könnyűipar ágazatokban)
  • Érettségi vizsgához kötött szakmákban, vizsgacsoportokban, szakmai vizsgára való felkészítés
  • Szakmai vizsgára történő felkészítés
  • A nemzeti köznevelési törvény 47. § szerint sajátos nevelési igényű, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók oktatása-nevelése
  • Felnőttoktatás

Évfolyamaink száma nappali oktatás munkarendje szerint:

A szakképző iskolában jelenleg 10 osztály működik, technikumban 5, míg szakképző iskolában 5 osztályban folyik az oktatás. Fő gyakorlati helyszíneink: a Csaba Metál Rt. szeghalmi gyára, KUKA Robotics Füzesgyarmat, Acélmanufaktúra Kft., LINAMAR HUNGARY Zrt. Linamar Technology Hungary (Békéscsaba),  CO-OP STAR Kereskedelmi  Zrt. (szeghalmi, füzesgyarmati, vésztői boltja).

Évfolyamaink száma esti oktatás munkarendje szerint:

A szakképző iskolában jelenleg 1 osztály működik, technikumban.

    TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT, MENEKÜLÉSI TERV

Letöltés

    MUNKA ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYZAT

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Az iskola a Gyulai Szakképzési Centrum által kezelt, de saját költségvetésből, önállóan gazdálkodik.

Archívum

Jelenleg az archív állomány tartalmi szűrése folyik. A munka végeztével ide az esetlegesen közérdeklődésre számot tartó (talán még mindig aktuális) tartalmat töltjük fel.


Partnereink

SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum


Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola

5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

Telefon: +36-66-218-909

E-mail: szeghalom@gyszc.hu

OM azonosító: 203069/033


2024Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola