SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum

OM kód: 203069/033 | 5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

Intézmény logo

Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatok
Széchenyi 2020

Történet

Az iskolánk története 1942 és 2015 között

Történet

        Szigeti Endre (1927 – 1936) Szigeti István és Koós-Patay Margit egyetlen gyermeke volt, aki 9 éves korában elhunyt. Szülei az ő emlékének méltó megörökítésére még életükben átadtak a szeghalmi református egyháznak ajándékképpen 40 kat. hold földet, hogy annak segítségével az egyház a Péter András Gimnáziummal párhuzamosan Szeghalmon és a Sárrét javára mezőgazdasági középiskolát létesítsen és tartson fenn. Az ajándékozási szerződés függelékeként megszerkesztették Szigeti Istvánék az Alapítólevelet is. Ebben az alapítólevélben kikötötték, hogy a mezőgazdasági középiskola és ennek tangazdasága elhalt kisfiuk, Szigeti Endre nevét viselje, s megígérték, hogy az alapítvány elfogadása, illetve az iskola létesítése esetében összes meglévő és ezután megszerzendő vagyonukat ugyanerre a célra fogják adományozni.

       Ez az alapítvány tette lehetővé, hogy 1942. szeptember 1-én megnyithassák a Szigeti Endre Mezőgazdasági Középiskola I. osztályát. Az iskolával, annak múltjával kapcsolatos anyag nagy részét 1950 után a Mezőtúrra való átköltözéskor megsemmisítették. Néhány évkönyv, anyakönyv, újságcikk, és a visszaemlékezések maradtak fenn és az iskola sorsába számos dolog közbeszólt: a világháború és az akkori kormánypolitika....

Folytatni már nem lehetett a szakképzést, de más alapokra helyezni igen. A Péter András által alapított gimnázium teremtette meg a lehetőségét a későbbiek során a szakmai ismeretek tanításának, immár az ipari szférában.

        Az igény azonban továbbra is jelentkezett a szakember képzésre, s átadásra kerülhetett 1994-ben az új iskola, mely a szakképzés szeghalmi bázisa lett. Az oktatáspolitikai változások azonban ismét összekapcsolták a két iskolaalapító szándékát, 1999-ben összevonásra került a Péter András Gimnázium és a Szigeti Endre Szakképző Iskola. A legújabb változások a szakképzés megfelelő irányítása érdekében ismét átrendezték az iskolaszerkezetet a városban, és így iskolánk 2015. július 1-jétől a Gyulai Szakképzési Centrum részeként működik tovább, s ennek megfelelően fő profilja ismét a szakképzés, valamint az érettségire épülő szakmai képzés lett.


Partnereink

SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum


Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola

5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

Telefon: +36-66-218-909

E-mail: szeghalom@gyszc.hu

OM azonosító: 203069/033


2024Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola